Världens största marina skyddade område

Hem / Vatten / Världens största marina skyddade område
Världens största marina skyddade område
  • Kommentarer inaktiverade för Världens största marina skyddade område
  • december 11, 2017 | Vatten

I flera års tid har diskussioner förts i Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) om att på något sätt skydda det marina livet i havet omkring Antarktis. Förslaget om att införa ett reservat här lades fram av USA och Nya Zealand år 2012 och det är sedan dess som diskussionerna har förts. I CCAMLR deltar 25 länder och EU. År 2016 togs ett beslut om att införa ett unikt skyddat marint område som skulle bli 1,5 miljoner kvadratkilometer stort. Reservatet blev verklighet i december 2017.

Rosshavet

Det stora reservatet ligger i Rosshavet vilket i sin tur ligger mellan Victoria Land och Marie Byrd Land på Antarktis. Ungefär hälften av Rosshavet är istäckt. Rosshavet utgör två procent av Antarktiska haven. Då området är tämligen orört av människan så kallas det ibland av forskarna för ett stort laboratorium. Det marina livet här består av bland annat kejsarpingviner, valar, fiskar och plankton. Området är viktigt för bland annat valarnas och sälarnas jakt på föda. Har finns nämligen stora mängder av krill som är basfödan för dessa djur. Rosshavet är ett område där många olika länder och parter har stora intressen. Ett storskaligt fiske har pågått här i lång tid och det var lite det som var den bakomliggande faktorn till att diskussionerna i CCAMLR påbörjades. Rosshavet har nämligen stora biologiska värden med över 10 000 arter som man vill bevara och skydda. Den Södra oceanen, där Rosshavet ligger, producerar cirka tre fjärdedelar av näringsämnena som upprätthåller liver i resten av världshavet. Detta var självklart en annan viktig del till varför beslutet om att införa reservatet här togs.

Reservatet

Beslutet att göra området till skyddat område togs i Hobart, Australien. Området i detta näringsrika kommer att skyddas i 35 år framöver. När denna tid har löpt ut kommer man utvärdera skyddet. Havs- och vattenmyndigheten har haft två personer på plats i diskussionerna och förhandlingarna och från svenskt håll är man inte riktigt nöjda. Man hade drivit en linje om att denna gräns på 35 år inte skulle finnas, utan att skyddsområdet inte skulle ha en tidsgräns alls. Områdesskyddet har delats in i tre olika zoner och totalt kommer 72 procent av hela området vara fiskefritt. Tjuvfiske har begåtts i dessa delar och en del av detta beräknas fortsätta då det är väldigt stora områden att övervaka. I de delar som det kommer vara tillåtet med fiske så kommer detta fiske inte vara ur kommersiellt syfte, utan det kommer vara tillåtet endast i forskningssyfte. Fiskarterna som får fiskas i detta forskningssyfte är krill och så kallad tandfisk. I övrigt så innebär skyddet även att ingenting får föras bort från havet, det inkluderar även mineraler. Att lyckas skydda internationellt vatten på det sätt man har lyckats gjort här är oerhört svårt och är historiskt. Det är faktiskt det första marina skyddade område på internationellt vatten. Det öppnar även för möjligheten att i framtiden lyckas att driva igenom fler av reservat i världshaven. Just havsområdena runt Antarktis sägs vara världens bäst bevarade forntida marina ekosystem.

Comments are closed

Leave a comment