Världens längsta bro

Hem / Vatten / Världens längsta bro
Världens längsta bro
  • Kommentarer inaktiverade för Världens längsta bro
  • september 20, 2017 | Vatten

Den bro som är längst i hela världen ligger i Kina och dess namn är Jiaozhou Bay Bridge och ligger i provinsen Shandong. Bron är en del av Jiaozhou Bay Connection Project vilket inkluderar motorvägar på land och en tunnel vid namn Qingdao Jiaozhou Bay Tunnel.

Bron är 42,5 kilometer lång och korsar Jiaozhou Bay och binder samman Qingdao med Huangdao. Att köra över bron blir 30 kilometer närmare än att köra landvägen mellan de två städerna.Qingdao är en hamnstad som blivit utnämnd flera gånger till en av de bästa städerna i Kina att bo i. Huangdao är en industristad där elektronik, hushållsapparater, byggmaterial, petrokemikalier och läkemedel står för den största delen av denna industri. Båda städer innefattas i Shandongprovinsen.

Byggnationen

Bron byggdes klart på fyra år vilket är imponerande för en sådan massiv konstruktion. Som mest arbetade 10 000 arbetare med att bygga bron av 450 000 ton stål, 2 300 000 kubikmeter cement och 5 000 pelare. Bron stod klar i slutet av juni år 2011 och öppnade för trafik strax därefter.

Byggbolaget påstår att bron är den enda i världen som har avfarter och påfarter över hav. Detta har dock inte verifierats men kan mycket väl stämma.

Angående kostnaden av bron så rapporteras olika siffror. Från kinesiskt statligt håll nämns siffror runt 1,5 miljarder dollar. Andra källor har rapporterat så höga siffror som närmare 9 miljarder dollar. När det rapporteras om brons kostnader i medier så är det många som nämner siffran 2,3 miljarder dollar, så den exakta kostnaden är inte helt klarlagd.

Bron blev utnämnd av Guinness World Records till världens längsta bro över hav 2012 men kan snart komma att mista sin titel.

Under konstruktion just nu är nämligen en annan bro, Hong-Kong-Zhuhai-Macau-Bridge, vilket kommer bli cirka sju kilometer längre är Jiaozhou Bay Bridge. Denna förmodade nya rekordhållaren förväntas vara klar år 2018. Men än så länge är Jiaozhou Bay Bridge längst.

Brons säkerhet

Konstruktören, ett statligt byggbolag vid namn Shandong Gaosu Group, har förklarat att bron är byggd för att klara av svåra jordbävningar, tyfoner och ska även kunna stå emot kollisioner från fartyg som väger upp till 300 000 ton. Strax efter öppnandet av bron väcktes bekymmer om brons säkerhet.

Kinesisk TV rapporterade om brister som ofullständiga kraschbarriärer, otillräcklig belysning och att det på skyddsräckena fanns lösa muttrar. De som arbetade med bron var även de oroade över att bron tagits i bruk för tidigt och uppskattade att det skulle ta ytterligare två månader tills allt arbete relaterat till bron skulle vara färdigt. Ingenjören som var chef för brobyggandet, Shao Xinpeng, var dock inte orolig och försäkrade att bron var redo för trafik och sa även att de brister som lyfts fram inte var av viktig karaktär för säkerheten. Inga olyckor inträffade heller som man kan koppla till de brister som lyfts fram, vilket Shao Xinpeng menade var bevis i sig på brons stora säkerhet.

Idag korsas bron dagligen av 18 000 bilister och gällande säkerheten rapporteras att olyckor inte händer oftare här än någon annanstans.

Comments are closed

Leave a comment