Prelude FLNG – en flytande naturgasplattform

Hem / Vatten / Prelude FLNG – en flytande naturgasplattform
Prelude FLNG – en flytande naturgasplattform
  • Kommentarer inaktiverade för Prelude FLNG – en flytande naturgasplattform
  • augusti 17, 2017 | Vatten

Prelude FLNG heter det fartyg som är en av två flytande naturgasplattformar. Det är världens största offshoreanläggning som någonsin funnits och ägs av Shell. Fartyget är 488 meter långt, 74 meter bred och för att bygga fartyget krävdes mer än 260,000 ton stål.

FLNG står för Floating Liquefied Natural Gas

Skrovet började byggas i Technip Samsung Consortium i Sydkorea 2012 och det uppskattas att kostnaden för att bygga fartyget landade någonstans mellan 10,8 miljarder dollar och 12,6 miljarder dollar. Den 25 juli 2017, efter en resa på 5,800 km från sin byggarbetsplats i Sydkorea, kom Prelude på plats i västra australiensiska vatten. Vid ankomst lyftes förinstallerade förtöjningskedjor från havsbotten och säkrades till anläggningen. Efter det kunde man börja med anslutnings- och driftsättningsprocessen.

Prelude FLNG-systemet kommer att användas i Prelude och Concerto-gasfälten som ligger 200 kilometer från Australiens kust. Borrning och gasproduktion påbörjades 2016 men det är inte förens 2018 som anslutning och igångsättning kommer vara klart och anläggningen kan tas i bruk och börja producera så som det är tänkt. Prelude FLNG har en planerad livslängd på 25 år och förväntas producera ungefär 5,6 miljoner ton av flytande naturgas (LNG), kondensat och flytande petroleum gas (LPG).

Dock är det naturgasen som är i fokus och fördelningen som förväntas är att årligen producera 3,6 miljoner ton LNG, 1,3 miljoner ton kondensat och 0,4 miljoner ton LPG. Varje timme beräknas det att 50 miljoner liter vatten kommer tas från havet för att fungera som kylning inom produktionen. Naturgas kommer att extraheras från borrade brunnar och görs flytande genom att kyla ner den till ca -162 grader Celsius. Med denna innovation undanröjer man behovet av pipelinesystem till markbaserade bearbetningsanläggningar för att producera LNG. Möjligheten att producera flytande naturgas i havet är en otrolig innovation. Flytande naturgas kommer sedan att lastas ut till LNG-bärare. Detta har aldrig gjorts förut på grund av den sofistikerade och komplexa bearbetningsanläggningen.

Prelude kommer att hantera produktion, lagring och överföring av LNG till havs, samt bearbetning och export av flytande petroleumgaser och kondensat. “Den säkra och tillförlitliga starten på Preludes verksamhet kommer att vara projektgruppens fokus under nästa fas,” sa Shell. LNG behövs för att industrin och sjöfarten ska bli mindre beroende av olja och kol. Då utsläppen måste minskas och kraven skärps efterfrågas LNG av många. LNG konkurrerar framför allt med olja då koldioxidutsläppen är hela 25 procent lägre. Även andra utsläpp som tungmetaller, kväveoxider, partiklar och sot är väsentligt lägre och svavelutsläppen är nära noll. När LNG ersätter tjockolja som drivmedel till fartyg minskar både klimatpåverkan och övergödning av haven drastiskt. Därför är LNG ett drivmedel som kommer att öka framförallt inom sjöfarten.

Prelude FLNG är därför ett viktigt projekt i form av att det kommer att ge flytande naturgas till kunder över hela världen. Samtidigt så kommer vi säkert få se liknande konstruktioner bli vanligare. Utvecklingen av gasfält som använder sådana här FLNG-anläggningar i form av fartyg har många fördelar. Bland annat blir det en mindre miljöpåverkan jämfört med landbaserad LNG-produktion och möjligheten att utveckla små och medelstora gasfält till havs är större då det är mer ekonomiskt för företagen att göra det just till havs.

Comments are closed

Leave a comment