Det största djuret i havet

Hem / Vatten / Det största djuret i havet
Det största djuret i havet
  • Kommentarer inaktiverade för Det största djuret i havet
  • september 6, 2017 | Vatten

Blåvalen. En majestätisk syn och att förstå dess storlek när man läser om den är svår. Av det man vet idag så anses blåvalen vara det största djuret som någonsin existerat. Med en längd på drygt trettio meter och en vikt på i genomsnitt 170 ton är det inte svårt att förstå att det är det största djuret. Dess tunga är lika stor som en elefant och hjärtat är i samma storlek som en normalstor bil. Men hjärnan i proportion till dessa mått mätt är extremt liten för det enorma djuret, den väger nämligen runt sju kilo.

När en blåval föds, efter att honan varit dräktig i elva till tolv månader, är den drygt åtta meter lång och väger strax under tre ton. Ungen diar sedan runt 600 liter mjölk per dag och ökar i vikt med drygt 90 kg varje dag.

Blåvalens föda består i huvudsak enbart av krill. Det antas att blåvalen kan lokalisera vart stimmen av krill befinner sig med hjälp av ekolokalisering. När stimmet hittats simmar blåvalen in i stimmet och öppnar munnen. Ett undertryck skapas då, och omkring 80m³ vatten med krill sugs in i munnen. Blåvalen äter fyra procent av sin kroppsvikt per dag vilket alltså blir mellan 6–8 ton krill. Blåvalen har så kallade barder vilket är ett organ som liknar en kam. Blåvalen använder denna för att filtrera krillen från vattnet, krillen kommer att fastna i ”kammen” medans vattnet sållas bort. Barderna i blåvalens mun är runt 300 till antalet.

Blåvalens bestånd

Blåvalens bestånd

Blåvalens bestånd

Blåvalen var orörd av människan fram till början av 1900-talet då både harpunkanoner och ångdrivna fartyg som användes till valfångst gjorde entré. Man började jaga blåvalen för dess valolja som kokades ur späcket och oljan fick stor betydelse som råvarukälla för industrin. Japan var dock ett undantag som framförallt jagade blåvalen för dess kött.

Blåvalen jagades hårt och fram till 1960-talet dödades ungefär 360 000 blåvalar och arten var väldigt nära att utrotas. Bestånden vid vissa platser, såsom i Japans kustnära vatten, försvann helt och andra bestånd minskade med så mycket som 99 procent. Kvar fanns under 10 000 blåvalar och antalet idag uppskattas till mellan 10 000–25 000.

Innan jakten påbörjades var Antarktis den plats där populationen var som allra störst med uppskattningsvis 250 000 individer.  Idag finns det knappt 3 000 blåvalar kvar i området.Tyvärr var det nästan utrotning som krävdes innan det internationella samfundet gjorde blåvalen fridlyst i mitten av 1960-talet. Blåvalen har sedan dess återhämtat sig minimalt. Undantaget är valbeståndet utanför Nordamerikas västkust där blåvalen verkar ha återhämtat sig fullständigt.

Forskare står undrande varför antalet blåvalar inte ökar snabbare, och för att försöka få svar på den frågan registreras deras antal och deras förflyttningar. Klimatförändringarna som medfört en varmare havstemperatur lyfts fram som en möjlig orsak, men det är oklart då man inte kan vara säker. En varmare havstemperatur kan vara positivt eller negativt för blåvalen, det vet man inte i dagsläget. Man fortsätter följa valarna på nära håll och med mer förståelse och forskning får svar på den minimala återhämtningen som skett.

Comments are closed

Leave a comment