Det djupaste havet

Hem / Vatten / Det djupaste havet
Det djupaste havet
  • Kommentarer inaktiverade för Det djupaste havet
  • augusti 3, 2017 | Vatten

Världens djupaste hav finns i Marianergraven som ligger i Stilla havet i närheten utav Guam.

Djupet upptäcktes år 1951 och den djupaste delen av Marianergraven kallas för Challengerdjupet och har ett enastående djup på 10 971 meter. Graven är en så kallad subduktionszon och markerar gränsen där två tektoniska plattor möts.

Trots dess djup har man lyckats nå botten i Challengerdjupet vid sex olika tillfällen. Efter 1 000 meter ned så finns bara mörker. Efter 6 000 meter ner försvinner det mesta av djurlivet. Det som finns kvar är enstaka sjöstjärnor, havsanemoner, svampar, bakterier och andra mikroorganismer. Dock så har det rapporterats om att man vid det första besöket ner till botten år 1960 ska ha sett en plattfisk simma iväg.

Marianergravens botten

Den första gången man besökte botten av Marianergraven var 1960 och farkosten hette Trieste.

Farkosten var klotrund och specialtillverkad. De som skulle göra försöket att nå bottnen var Don Walsh, en amerikansk sjöofficer, och den schweiziske djuphavsforskaren Jaques Piccard. Efter fem timmar nådde de bottnen och de var kvar där i ungefär tjugo minuter.

Det skulle ta 35 år innan människan åter lyckades se bottnen, dock var det denna gång via en fjärrstyrd ubåt, Kaiko. Det var år 1995 och med Kaiko kunde man ta prover från Marianergraven som visade på att även på detta djup finns det liv i form av enkla organismer. Från proverna fick man fram 432 olika arter, 85% av dessa var organismer med mjuka skal. Det är ovanligt då motsvarande siffra för mindre djupa bottnar är 5–20%. Anledningen till detta tror man sig vara tillgången på kalciumkarbonat som är väldigt minimal såhär djupt nere. Arterna härstammar troligtvis från liknande organismer som fanns i samma område för 7–8 miljoner år sedan, när det inte var lika djupt som idag. Organismerna med de mjuka skalen har därefter anpassat sig efter de nya förhållandena, medans de flesta av de hårdskaliga organismerna har försvunnit.

De två följande besöken var även dessa obemannade. År 2012 blev James Cameron den tredje människa som dykt ned i Challengerdjupet. Han gjorde detta med farkosten Deepsea Challenger och med denna tog resan ned endast 2 timmar och 30 minuter. Lika lång tid spenderade han på botten innan han var tvungen att vända uppåt efter en hydraulisk läcka på den vertikalformade ubåten.  Med den tid han spenderade på botten hann James både med att ta bilder och hämta upp prover till ytan. Ifrån djupet av graven finns även ljudupptagningar. Dessa har man fått genom att sänka ned en hydrofon, ett instrument som används för att just lyssna av ljud i vatten. Denna sänkte man ner i Marianergraven där den i tre veckor spelade in ljud. Efter analys av ljudupptagningarna har forskarna kommit fram till att man bland annat hör ljud ifrån en jordbävning och ifrån valar. Man skulle kunna tänka sig att den djupaste delen av havet skulle vara väldigt tyst, men både naturliga och mänskliga ljud hörs. Forskarna menar också att de hörde ljud som är från tyfoner ochbåtpropellrar uppe vid havsytan. Stämmer detta så har det ljudet alltså färdats drygt 11 kilometer ner i djupet. I nuläget finns inga planer på fler bemannade utforskningar av djupet.

Comments are closed

Leave a comment