Allt om Östersjön

Hem / Vatten / Allt om Östersjön
Allt om Östersjön
  • Kommentarer inaktiverade för Allt om Östersjön
  • maj 11, 2020 | Vatten

Östersjön, eller Baltiska havet är ett hav som är belägget i norra Europa. Östersjön har politiskt varit väldigt viktig för flera nordiska länder, inte minst för Sverige.

Denna artikel kommer att handla om Östersjön men också dess geopolitiska men också ekonomiska betydelse för länderna omkring.

Det nordiska havet

Östersjön är ett hav som är ca 413 000 kvadratkilometer och gränsar mot Sverige, Danmark, Ryssland, Polen, Tyskland, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Östersjön består av flera olika områden där dem största och viktigaste är Finska viken, Bottniska viken samt det egentliga Östersjön. Sjöhandel har pågått i flera tusen år och är Östersjön är ur ett ekonomiskt perspektiv ett väldigt viktigt hav för dem länder som havet gränsar. Inte minst för Sverige del där exempelvis Öresund är en väldigt viktig knutpunkt. Östersjön är ett väldigt gammalt hav och innan inlandsisen smälte för ca 11 000 år sedan såg havet väldigt annorlunda ut. Forskare har kunnat säkerställa att Östersjön har bytt skepnader och form vid flera tillfällen och att det första havet som ligger där Östersjön ligger idag var Eemhavet och man räknar att det varade från 130 000-115 000 år sedan f.Kr. Östersjön har varit viktig rent politiskt men också militärt. För vikingarna var Östersjön väldigt viktig då det inte fanns andra transportmedel. Under antiken gick Östersjön under det latinska namnet Mare Suebicum. Östersjön har varit till en stor vikt under Sveriges tid som stormakt.

Det nordiska havet

Under Krimkriget så var Östersjön viktigt för Frankrike och Storbritannien i kriget mot Ryssland. Under andra världskriget var också Östersjön en plats där många strider tog plats, speciellt då Ryssland har en stor krigsflotta i hamnstaden Kaliningrad.

Om man tittar på Östersjöns ekosystem så är Östersjön är ett bräckt hav och tyvärr väldigt förorenat. Det som är speciellt med Östersjön jämfört med andra hav är att Östersjön är relativt isolerat och det tar ca 30 år innan allt vatten byts ut vilket sätter spår på miljön. Då Östersjön är bräckt så betyder det att det är ett hav med en blandning av söt och saltvatten.

Beroende på läge så skiftar det, längt Sveriges just så är vattnet sött medan det i andra områden är mer salt. Ett stort problem som Östersjön har är den så kallade övergödningen. Många lantbrukare gödslar sitt jordbruk men det resulterar i att mycket av gödslat hamnar i Östersjön vilket gör att havet blir övergödslat och det skapar att havet får för mycket näring. Detta resulterar i att det blir syrebrist i vattnet och havsbotten blir då dött och inga djur kan då leva.

Detta skapar en obalans i ekosystemet och är en stor anledning till att östersjön är rätt fattig på djur. Sedan är miljögifter ett stort problem som egentligen alla hav brottas med. Människor och kanske främst industrier släpper ut giftiga ämnen, som exempelvis plats eller att avloppssystem rinner ut i Östersjön vilket gör att havet blir förgiftat. Dock arbetar både dem nordiska länderna och EU på att skapa ett renare Östersjön. Östersjön är ett fantastiskt hav som har potential att ha ett rikt djurliv och på sikt hoppas många att så kommer bli fallet.

Comments are closed

Leave a comment