Världens största sjö

Hem / Vatten / Världens största sjö
  • Kommentarer inaktiverade för Världens största sjö
  • juli 18, 2019 | Vatten

I alla år har Kaspiska havet ansetts vara världens största sjö före Lake Superior eller Övre sjön på gränsen mellan Kanada och USA. Kaspiska havet är hela 4,5 ggr större än Övre sjön, men trots detta kan vi behöva omvärdera fakta.

Frågan består nämligen i vad som definierar en sjö resp hav, bl a eftersom Kaspiska havet är en saltvattensjö. De fem länderna som omger Kaspiska sjön kom i augusti 2018 äntligen överens om att definiera sjön som ett hav. Detta har diskuterats i ca tjugo års tid och svårigheterna att komma överens har till stor del berott på olika internationella lagar.Således har nu rollen som världens största sjö tilldelats Lake Superior/Lac Supérieur/Övre sjön i Nordamerika. Vi har därför stor anledning att belysa denna vackra pärla som under så lång tid levt i skuggan av den oceaniska jättesjön i öst. Den upptäcktes av fransmännen som kallade sjön för Lac Supérieur (Övre sjön) eftersom den ligger överst i de fem Stora sjöarna.

Geografi och klimat

Övre sjön är till ytan sett världens största sjö med sina 83 000 km2 medan Bajkalsjön har en större volym vatten (23 600 km3) p g a sitt enorma djup (1 642 m). Övre sjöns största djup är endast 406 m och medeldjupet 149 m, men vattenvolymen är hela 12 232 km3 tack vare den stora ytan. Angränsande stater är Wisconsin, Minnesota och Michigan samt kanadensiska Ontario.

Nippigon River

Omkring 200 floder har sitt utlopp i Övre sjön varav den största är Nippigon River, St Louis River och Pigeon River. Vattnet rinner ut främst genom den lilla floden St Maries River som leder till Lake Huron. Det går dock väldigt långsamt och man har beräknat att det tar nästan två sekel för sjöns vatten att transporteras ut. Kringliggande städer är Thunderbay, Marquette, Duluth och Sault Ste Marie.

Sjön och naturen

Övre sjön bildades av glaciärer under istiden, liksom de andra stora sjöarna. Naturen är fantastisk, f a på den kanadensiska sidan med dess djupa bukter och höga klippor över vattnet. I de omgivande skogarna finns ett rikt djurliv med t ex björn och lynx. I vattnet lever ett 80-tal olika fiskarter, bl a  gul abborre, lake och öring, vilket egentligen är ganska lite jämfört med mångfalden i de andra sjöarna. Detta beror på den förhållandevis låga halten av viktiga upplösta näringsämnen som fosfor och kväve som behövs för tillväxten av vattenlevande arter. På grund av att klimatförändringarna försämras sjöns ekologi. Vattnets yttemperatur under sommartid har t ex ökat med 2,5°C sedan 1979, vilket bl a resulterar i en ökning av invasiva arter.

Industrier och turism

mineralsamling

I marken finns en rik mineralsamling i jorden av olika slag, nickel, silver, koppar, guld och järn vilket ledde till omfattande industrier i städerna under f a 1800-talet. 1848 började man utvinna järnmalm som sedan skeppades ner via en kanal till de andra sjöarna. När gruvindustrierna senare blev alltför stora fick det en negativ påverkan av klimatet. I dagens läge är industrin jämförelsevis liten och städerna har valt att istället satsat mer på turism. Det är rekreation i form av jakt, fiske och naturupplevelser som lockar dit turisterna. På t ex Instirock kan man planera sin resa till Ontario.

Comments are closed

Leave a comment